Soi Cầu Cặp Xỉu Chủ Miền Nam

Tự hào là trang cung cấp số đẹp chuẩn nhất đáng tin cậy nhất với tỷ lễ ăn cao nhất .Cầu đã được phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng đảm bảo “UY TÍN – CHẤT LƯỢNG” nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Hãy tham gia và lấy số ngay từ bây giờ.

✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn NẠP THẺ thành công  số  sẽ xuất hiện ở khung nạp thẻ.

✔ Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá (Ví dụ : 500k nạp 5 lần 100k)

✔ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone...

nullLiên hệ hỗ trợ nạp thẻ & CSKH: Khung chát trực tuyến.

Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra!

Soi cầu cặp xỉu chủ miền nam : 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số ngày : 28-09-2023


Bạn đã nạp 0đ, Bạn vui lòng nạp thêm 500.000đ để hệ thống hiển thị cầu ngày: 28-09-2023
Ngày chốt Cặp Xỉu Chủ Kết quả Theo
28-09-23
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
27-09-23 Cần Thơ: 111,861,
Sóc Trăng: 893,079,
Đồng Nai: 337,340,
Trúng 861 Cần Thơ,
Trúng 893 Sóc Trăng,
Trúng 337 Đồng Nai,
924
26-09-23 Vũng Tàu: 289,040,
Bến Tre: 718,503,
Bạc Liêu: 225,731,
Trúng 040 Vũng Tàu,
Trúng 503 Bến Tre,
Trúng 731 Bạc Liêu,
855
25-09-23 Đồng Tháp: 015,871,
Hồ Chí Minh: 017,521,
Cà Mau: 202,543,
Trúng 871 Đồng Tháp,
Trúng 017 Hồ Chí Minh,
Trúng 543 Cà Mau,
864
24-09-23 Kiên Giang: 118,319,
Tiền Giang: 448,840,
Đà Lạt: 264,145,
Trúng 118 Kiên Giang,
Trúng 448 Tiền Giang,
827
23-09-23 Hồ Chí Minh: 641,122,
Long An: 685,524,
Bình Phước: 073,177,
Hậu Giang: 301,357,
Trúng 641 Hồ Chí Minh,
Trúng 524 Long An,
Trúng 073 Bình Phước,
889
22-09-23 Vĩnh Long: 696,661,
Bình Dương: 785,967,
Trà Vinh: 491,608,
Trúng 661 Vĩnh Long,
Trúng 967 Bình Dương,
Trúng 491 Trà Vinh,
901
21-09-23 An Giang: 808,889,
Tây Ninh: 858,691,
Bình Thuận: 140,284,
Trúng 808 An Giang,
Trúng 858 Tây Ninh,
884
20-09-23 Cần Thơ: 370,017,
Sóc Trăng: 387,568,
Đồng Nai: 787,792,
Trúng 370 Cần Thơ,
Trúng 568 Sóc Trăng,
Trúng 787 Đồng Nai,
920
19-09-23 Vũng Tàu: 089,659,
Bến Tre: 694,766,
Bạc Liêu: 538,810,
Trúng 659 Vũng Tàu,
Trúng 694 Bến Tre,
926
18-09-23 Đồng Tháp: 180,587,
Hồ Chí Minh: 373,112,
Cà Mau: 668,378,
Trúng 180 Đồng Tháp,
Trúng 373 Hồ Chí Minh,
Trúng 668 Cà Mau,
792
17-09-23 Kiên Giang: 440,043,
Tiền Giang: 729,246,
Đà Lạt: 657,620,
Trúng 440 Kiên Giang,
Trúng 246 Tiền Giang,
Trúng 620 Đà Lạt,
946
16-09-23 Hồ Chí Minh: 447,005,
Long An: 806,778,
Bình Phước: 639,268,
Hậu Giang: 490,149,
Trúng 447 Hồ Chí Minh,
Trúng 778 Long An,
Trúng 268 Bình Phước,
861
15-09-23 Vĩnh Long: 660,035,
Bình Dương: 753,507,
Trà Vinh: 312,237,
Trúng 035 Vĩnh Long,
Trúng 753 Bình Dương,
886
14-09-23 An Giang: 733,910,
Tây Ninh: 238,586,
Bình Thuận: 626,980,
Trúng 910 An Giang,
Trúng 586 Tây Ninh,
874
13-09-23 Cần Thơ: 881,986,
Sóc Trăng: 202,652,
Đồng Nai: 438,727,
Trúng 986 Cần Thơ,
Trúng 202 Sóc Trăng,
910
12-09-23 Vũng Tàu: 801,281,
Bến Tre: 484,704,
Bạc Liêu: 032,686,
Trúng 281 Vũng Tàu,
Trúng 704 Bến Tre,
Trúng 032 Bạc Liêu,
868
11-09-23 Đồng Tháp: 795,053,
Hồ Chí Minh: 710,681,
Cà Mau: 364,764,
Trúng 053 Đồng Tháp,
Trúng 681 Hồ Chí Minh,
Trúng 364 Cà Mau,
856
10-09-23 Kiên Giang: 124,403,
Tiền Giang: 480,219,
Đà Lạt: 380,737,
Trúng 403 Kiên Giang,
Trúng 219 Tiền Giang,
Trúng 737 Đà Lạt,
883
09-09-23 Hồ Chí Minh: 092,175,
Long An: 039,427,
Bình Phước: 060,759,
Hậu Giang: 532,075,
Trúng 175 Hồ Chí Minh,
Trúng 039 Long An,
Trúng 060 Bình Phước,
Trúng 075 Hậu Giang,
904
08-09-23 Vĩnh Long: 111,313,
Bình Dương: 799,297,
Trà Vinh: 856,910,
Trúng 111 Vĩnh Long,
Trúng 297 Bình Dương,
Trúng 910 Trà Vinh,
845
07-09-23 An Giang: 525,626,
Tây Ninh: 842,655,
Bình Thuận: 211,061,
Trúng 626 An Giang,
Trúng 842 Tây Ninh,
939
06-09-23 Cần Thơ: 349,984,
Sóc Trăng: 487,272,
Đồng Nai: 653,424,
Trúng 349 Cần Thơ,
Trúng 272 Sóc Trăng,
965
05-09-23 Vũng Tàu: 138,609,
Bến Tre: 690,238,
Bạc Liêu: 459,362,
Trúng 609 Vũng Tàu,
Trúng 238 Bến Tre,
867
04-09-23 Đồng Tháp: 920,310,
Hồ Chí Minh: 761,482,
Cà Mau: 028,383,
Trúng 310 Đồng Tháp,
Trúng 482 Hồ Chí Minh,
Trúng 028 Cà Mau,
867
03-09-23 Kiên Giang: 817,208,
Đà Lạt: 664,651,
Tiền Giang: 231,629,
Trúng 817 Kiên Giang,
Trúng 664 Đà Lạt,
839
02-09-23 Hồ Chí Minh: 135,459,
Long An: 373,291,
Bình Phước: 630,894,
Hậu Giang: 599,236,
Trúng 459 Hồ Chí Minh,
Trúng 373 Long An,
Trúng 894 Bình Phước,
Trúng 599 Hậu Giang,
896
01-09-23 Vĩnh Long: 828,897,
Bình Dương: 995,438,
Trà Vinh: 055,621,
Trúng 897 Vĩnh Long,
Trúng 438 Bình Dương,
Trúng 055 Trà Vinh,
886
31-08-23 An Giang: 998,332,
Tây Ninh: 114,652,
Bình Thuận: 547,966,
Trúng 998 An Giang,
Trúng 652 Tây Ninh,
Trúng 547 Bình Thuận,
911
30-08-23 Cần Thơ: 328,234,
Sóc Trăng: 819,546,
Đồng Nai: 788,945,
Trúng 328 Cần Thơ,
Trúng 546 Sóc Trăng,
Trúng 788 Đồng Nai,
898