Soi Cầu Cặp Xỉu Chủ Miền Nam

Tự hào là trang cung cấp số đẹp chuẩn nhất đáng tin cậy nhất với tỷ lễ ăn cao nhất .Cầu đã được phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng đảm bảo “UY TÍN – CHẤT LƯỢNG” nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Hãy tham gia và lấy số ngay từ bây giờ.

✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn NẠP THẺ thành công  số  sẽ xuất hiện ở khung nạp thẻ.

✔ Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá (Ví dụ : 500k nạp 5 lần 100k)

✔ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone...

nullLiên hệ hỗ trợ nạp thẻ & CSKH: Khung chát trực tuyến.

Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra!

Soi cầu cặp xỉu chủ miền nam : 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số ngày : 05-07-2022


Bạn đã nạp 0đ, Bạn vui lòng nạp thêm 500.000đ để hệ thống hiển thị cầu ngày: 05-07-2022
Ngày chốt Cặp Xỉu Chủ Kết quả Theo
05-07-22
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
04-07-22 Đồng Tháp: 435,565,
Hồ Chí Minh: 311,161,
Cà Mau: 248,706,
Trúng 565 Đồng Tháp,
Trúng 311 Hồ Chí Minh,
938
03-07-22 Kiên Giang: 365,837,
Tiền Giang: 800,710,
Đà Lạt: 910,856,
Trúng 365 Kiên Giang,
Trúng 710 Tiền Giang,
951
02-07-22 Hồ Chí Minh: 574,053,
Long An: 589,542,
Bình Phước: 800,404,
Hậu Giang: 306,193,
Trúng 053 Hồ Chí Minh,
Trúng 589 Long An,
Trúng 404 Bình Phước,
Trúng 193 Hậu Giang,
892
01-07-22 Vĩnh Long: 578,159,
Bình Dương: 421,097,
Trà Vinh: 478,023,
Trúng 578 Vĩnh Long,
Trúng 421 Bình Dương,
Trúng 023 Trà Vinh,
879
30-06-22 An Giang: 113,373,
Tây Ninh: 268,346,
Bình Thuận: 044,128,
Trúng 373 An Giang,
Trúng 346 Tây Ninh,
908
29-06-22 Cần Thơ: 651,057,
Sóc Trăng: 787,318,
Đồng Nai: 071,316,
Trúng 057 Cần Thơ,
Trúng 318 Sóc Trăng,
853
28-06-22 Vũng Tàu: 934,340,
Bến Tre: 065,065,
Bạc Liêu: 793,762,
Trúng 340 Vũng Tàu,
Trúng 065 Bến Tre,
883
27-06-22 Đồng Tháp: 175,831,
Hồ Chí Minh: 151,912,
Cà Mau: 604,534,
Trúng 175 Đồng Tháp,
Trúng 912 Hồ Chí Minh,
Trúng 604 Cà Mau,
885
26-06-22 Kiên Giang: 745,904,
Tiền Giang: 244,182,
Đà Lạt: 391,533,
Trúng 904 Kiên Giang,
Trúng 182 Tiền Giang,
Trúng 533 Đà Lạt,
925
25-06-22 Hồ Chí Minh: 313,676,
Long An: 916,826,
Bình Phước: 448,234,
Hậu Giang: 130,304,
Trúng 313 Hồ Chí Minh,
Trúng 826 Long An,
Trúng 234 Bình Phước,
Trúng 130 Hậu Giang,
929
24-06-22 Vĩnh Long: 608,473,
Bình Dương: 120,205,
Trà Vinh: 035,540,
Trúng 608 Vĩnh Long,
Trúng 205 Bình Dương,
921
23-06-22 An Giang: 062,178,
Tây Ninh: 500,327,
Bình Thuận: 090,848,
Trúng 062 An Giang,
Trúng 500 Tây Ninh,
904
22-06-22 Cần Thơ: 302,379,
Sóc Trăng: 355,817,
Đồng Nai: 463,430,
Trúng 302 Cần Thơ,
Trúng 817 Sóc Trăng,
850
21-06-22 Vũng Tàu: 958,773,
Bến Tre: 582,030,
Bạc Liêu: 857,658,
Trúng 958 Vũng Tàu,
Trúng 582 Bến Tre,
885
20-06-22 Đồng Tháp: 076,427,
Hồ Chí Minh: 559,232,
Cà Mau: 637,462,
Trúng 076 Đồng Tháp,
Trúng 559 Hồ Chí Minh,
Trúng 462 Cà Mau,
965
19-06-22 Kiên Giang: 189,215,
Tiền Giang: 304,839,
Đà Lạt: 825,844,
Trúng 215 Kiên Giang,
Trúng 304 Tiền Giang,
Trúng 825 Đà Lạt,
938
18-06-22 Hồ Chí Minh: 025,717,
Long An: 175,366,
Bình Phước: 198,950,
Hậu Giang: 397,594,
Trúng 025 Hồ Chí Minh,
Trúng 175 Long An,
Trúng 950 Bình Phước,
Trúng 594 Hậu Giang,
865
17-06-22 Vĩnh Long: 793,326,
Bình Dương: 019,653,
Trà Vinh: 241,429,
Trúng 326 Vĩnh Long,
Trúng 019 Bình Dương,
Trúng 241 Trà Vinh,
877
16-06-22 An Giang: 503,324,
Tây Ninh: 061,742,
Bình Thuận: 308,977,
Trúng 503 An Giang,
Trúng 742 Tây Ninh,
903
15-06-22 Cần Thơ: 148,165,
Sóc Trăng: 772,276,
Đồng Nai: 895,685,
Trúng 165 Cần Thơ,
Trúng 772 Sóc Trăng,
852
14-06-22 Vũng Tàu: 144,024,
Bến Tre: 173,224,
Bạc Liêu: 414,309,
Trúng 144 Vũng Tàu,
Trúng 224 Bến Tre,
Trúng 309 Bạc Liêu,
815
13-06-22 Đồng Tháp: 338,092,
Hồ Chí Minh: 558,927,
Cà Mau: 129,505,
Trúng 338 Đồng Tháp,
Trúng 927 Hồ Chí Minh,
819
12-06-22 Kiên Giang: 954,901,
Tiền Giang: 553,837,
Đà Lạt: 657,137,
Trúng 901 Kiên Giang,
Trúng 553 Tiền Giang,
Trúng 137 Đà Lạt,
922
11-06-22 Hồ Chí Minh: 689,395,
Long An: 914,682,
Bình Phước: 339,051,
Hậu Giang: 661,752,
Trúng 395 Hồ Chí Minh,
Trúng 914 Long An,
Trúng 051 Bình Phước,
Trúng 752 Hậu Giang,
948
10-06-22 Vĩnh Long: 513,660,
Bình Dương: 737,621,
Trà Vinh: 791,533,
Trúng 513 Vĩnh Long,
Trúng 621 Bình Dương,
921
09-06-22 An Giang: 266,078,
Tây Ninh: 115,095,
Bình Thuận: 521,041,
Trúng 266 An Giang,
Trúng 115 Tây Ninh,
Trúng 521 Bình Thuận,
895
08-06-22 Cần Thơ: 511,210,
Sóc Trăng: 084,015,
Đồng Nai: 519,738,
Trúng 210 Cần Thơ,
Trúng 015 Sóc Trăng,
Trúng 738 Đồng Nai,
862
07-06-22 Vũng Tàu: 665,978,
Bến Tre: 488,777,
Bạc Liêu: 296,795,
Trúng 665 Vũng Tàu,
Trúng 777 Bến Tre,
Trúng 795 Bạc Liêu,
926
06-06-22 Đồng Tháp: 473,933,
Hồ Chí Minh: 438,441,
Cà Mau: 657,287,
Trúng 473 Đồng Tháp,
Trúng 438 Hồ Chí Minh,
Trúng 657 Cà Mau,
913