Soi Cầu Cặp Xỉu Chủ Miền Nam

Tự hào là trang cung cấp số đẹp chuẩn nhất đáng tin cậy nhất với tỷ lễ ăn cao nhất .Cầu đã được phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng đảm bảo “UY TÍN – CHẤT LƯỢNG” nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Hãy tham gia và lấy số ngay từ bây giờ.

✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn NẠP THẺ thành công  số  sẽ xuất hiện ở khung nạp thẻ.

✔ Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá (Ví dụ : 500k nạp 5 lần 100k)

✔ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone...

nullLiên hệ hỗ trợ nạp thẻ & CSKH: Khung chát trực tuyến.

Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra!

Soi cầu cặp xỉu chủ miền nam : 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số ngày : 25-01-2022


Bạn đã nạp 0đ, Bạn vui lòng nạp thêm 500.000đ để hệ thống hiển thị cầu ngày: 25-01-2022
Ngày chốt Cặp Xỉu Chủ Kết quả Theo
25-01-22
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
24-01-22 Đồng Tháp: 062,802,
Hồ Chí Minh: 824,375,
Cà Mau: 216,805,
Trúng 802 Đồng Tháp,
Trúng 375 Hồ Chí Minh,
Trúng 216 Cà Mau,
916
23-01-22 Kiên Giang: 887,486,
Tiền Giang: 864,713,
Đà Lạt: 415,612,
Trúng 486 Kiên Giang,
Trúng 864 Tiền Giang,
Trúng 612 Đà Lạt,
899
22-01-22 Hồ Chí Minh: 290,025,
Long An: 420,822,
Bình Phước: 025,264,
Hậu Giang: 053,899,
Trúng 290 Hồ Chí Minh,
Trúng 822 Long An,
Trúng 025 Bình Phước,
Trúng 053 Hậu Giang,
962
21-01-22 Vĩnh Long: 437,616,
Bình Dương: 497,313,
Trà Vinh: 909,428,
Trúng 616 Vĩnh Long,
Trúng 497 Bình Dương,
926
20-01-22 An Giang: 214,134,
Tây Ninh: 787,355,
Bình Thuận: 972,910,
Trúng 134 An Giang,
Trúng 355 Tây Ninh,
896
19-01-22 Cần Thơ: 263,248,
Sóc Trăng: 210,721,
Đồng Nai: 165,696,
Trúng 248 Cần Thơ,
Trúng 210 Sóc Trăng,
Trúng 165 Đồng Nai,
893
18-01-22 Vũng Tàu: 287,123,
Bến Tre: 459,776,
Bạc Liêu: 474,557,
Trúng 123 Vũng Tàu,
Trúng 776 Bến Tre,
898
17-01-22 Đồng Tháp: 879,426,
Hồ Chí Minh: 318,068,
Cà Mau: 848,601,
Trúng 879 Đồng Tháp,
Trúng 068 Hồ Chí Minh,
Trúng 848 Cà Mau,
918
16-01-22 Kiên Giang: 811,842,
Tiền Giang: 541,898,
Đà Lạt: 664,704,
Trúng 811 Kiên Giang,
Trúng 541 Tiền Giang,
949
15-01-22 Hồ Chí Minh: 392,451,
Long An: 034,585,
Bình Phước: 784,554,
Hậu Giang: 216,306,
Trúng 392 Hồ Chí Minh,
Trúng 034 Long An,
Trúng 784 Bình Phước,
856
14-01-22 Vĩnh Long: 259,779,
Bình Dương: 953,796,
Trà Vinh: 434,265,
Trúng 779 Vĩnh Long,
Trúng 796 Bình Dương,
936
13-01-22 An Giang: 921,722,
Tây Ninh: 371,150,
Bình Thuận: 162,302,
Trúng 921 An Giang,
Trúng 371 Tây Ninh,
Trúng 162 Bình Thuận,
829
12-01-22 Cần Thơ: 891,079,
Sóc Trăng: 036,876,
Đồng Nai: 115,494,
Trúng 079 Cần Thơ,
Trúng 876 Sóc Trăng,
891
11-01-22 Vũng Tàu: 766,366,
Bến Tre: 622,961,
Bạc Liêu: 239,174,
Trúng 766 Vũng Tàu,
Trúng 961 Bến Tre,
902
10-01-22 Đồng Tháp: 501,142,
Hồ Chí Minh: 383,043,
Cà Mau: 755,524,
Trúng 501 Đồng Tháp,
Trúng 043 Hồ Chí Minh,
859
09-01-22 Kiên Giang: 895,125,
Tiền Giang: 089,893,
Đà Lạt: 384,875,
Trúng 125 Kiên Giang,
Trúng 089 Tiền Giang,
864
08-01-22 Hồ Chí Minh: 791,915,
Long An: 810,091,
Bình Phước: 929,449,
Hậu Giang: 193,519,
Trúng 915 Hồ Chí Minh,
Trúng 810 Long An,
Trúng 449 Bình Phước,
894
07-01-22 Vĩnh Long: 572,245,
Bình Dương: 339,477,
Trà Vinh: 363,207,
Trúng 572 Vĩnh Long,
Trúng 477 Bình Dương,
Trúng 363 Trà Vinh,
885
06-01-22 An Giang: 096,610,
Tây Ninh: 091,725,
Bình Thuận: 555,504,
Trúng 610 An Giang,
Trúng 725 Tây Ninh,
879
05-01-22 Cần Thơ: 724,944,
Sóc Trăng: 775,325,
Đồng Nai: 342,658,
Trúng 944 Cần Thơ,
Trúng 775 Sóc Trăng,
866
04-01-22 Vũng Tàu: 000,902,
Bến Tre: 857,482,
Bạc Liêu: 560,591,
Trúng 902 Vũng Tàu,
Trúng 857 Bến Tre,
Trúng 560 Bạc Liêu,
878
03-01-22 Đồng Tháp: 514,353,
Hồ Chí Minh: 006,896,
Cà Mau: 474,350,
Trúng 514 Đồng Tháp,
Trúng 006 Hồ Chí Minh,
Trúng 350 Cà Mau,
936
02-01-22 Kiên Giang: 064,063,
Tiền Giang: 659,841,
Đà Lạt: 362,881,
Trúng 063 Kiên Giang,
Trúng 841 Tiền Giang,
911
01-01-22 Hồ Chí Minh: 869,292,
Long An: 150,807,
Bình Phước: 823,449,
Hậu Giang: 919,190,
Trúng 869 Hồ Chí Minh,
Trúng 807 Long An,
Trúng 449 Bình Phước,
Trúng 190 Hậu Giang,
906
31-12-21 Vĩnh Long: 017,628,
Bình Dương: 807,426,
Trà Vinh: 011,232,
Trúng 017 Vĩnh Long,
Trúng 807 Bình Dương,
877
30-12-21 An Giang: 952,757,
Tây Ninh: 179,717,
Bình Thuận: 175,687,
Trúng 952 An Giang,
Trúng 717 Tây Ninh,
Trúng 175 Bình Thuận,
930
29-12-21 Cần Thơ: 145,843,
Sóc Trăng: 568,904,
Đồng Nai: 987,593,
Trúng 145 Cần Thơ,
Trúng 568 Sóc Trăng,
Trúng 987 Đồng Nai,
820
28-12-21 Vũng Tàu: 385,997,
Bến Tre: 913,436,
Bạc Liêu: 945,261,
Trúng 997 Vũng Tàu,
Trúng 913 Bến Tre,
Trúng 945 Bạc Liêu,
914
27-12-21 Đồng Tháp: 065,247,
Hồ Chí Minh: 201,244,
Cà Mau: 587,852,
Trúng 247 Đồng Tháp,
Trúng 244 Hồ Chí Minh,
952